‘Datgene waar de mens zijn grootste pijn heeft opgelopen is het centrum van nieuwe kansen.
Het verlangen om het gemis te helen
is de drijfveer om te reiken naar het nieuwe’.
Phoenix


De training is gebaseerd op het volgende conceptuele model wat ik de Expressie cirkel noem. De Expressiecirkel toont 7 stappen die je kan volgen om je leven in expressie te brengen. Om met vertrouwen stappen te zetten die je graag wilt zetten. Met andere woorden, de cirkel geeft praktische leiding om op je eigen levenspad te belanden en daarmee steeds meer je eigen plek in te nemen in het leven.

De buitenste cirkel beschrijft die stappen die we kunnen zetten om te belanden in ons op ons eigen pad. De binnenste cirkel beschrijft de stappen die we bewust en ook vaak onbewust zetten om te overleven. Deze stappen dienen ons meestal niet (meer). Het zijn vaak overlevingspatronen die we ooit gecreëerd hebben om onze angst hanteer te maken en op afstand te blijven voor datgeen waar we bang voor zijn.

Natuurlijk zitten we niet altijd aan de buitenkant, we bewegen door de verschillende polariteiten en dat maakt het juist zo interessant. Door te werken met de cirkel krijg je inzicht in waar het voor jou stokt en stroomt. We staan in de training uitgebreid stil bij de verschillende themas en wat ze in het kader van deze training betekenen. Het model is een uitgangspunt voor gesprek en inzicht, niet een nieuw doel ‘ zo moet je het vanaf nu gaan doen’.  

expressie cirkel