‘You were once wild. Don´t let them tame you.’
Isadora Duncan


De Meedoenregeling voor volwassenen 

Wat is het?
De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen met leuke sporten en activiteiten. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100,00 per persoon aan mensen met een minimum inkomen. De Nia lessen vanuit Inexpressie behoren tot het aanbod van de Meedoenregeling.

Voor wie?
De Meedoenregeling is bedoeld voor Tilburgers met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm (sociaal minimum). Naast een inkomensgrens geldt een  grens voor het spaargeld dat iemand mag bezitten.

Hoe werkt het?
Het budget is digitaal beschikbaar en te besteden bij Inexpressie. Alle Tilburgers die bekend zijn bij de gemeente, ontvangen jaarlijks in september automatisch een budget van € 100,00 met het nieuwe aanbod van de Meedoenregeling. Overige Tilburgers met een minimum inkomen moeten de Meedoenregeling zelf aanvragen.

ACTIE: speciaal Tarief 10-rittenkaart!
Via de Meedoenregeling is een 10-rittenkaart aan te schaffen voor €100,00 (standaard prijs € 120,00). Als je je eerste leskaart aanschaft via de Meedoenregeling, dan kan je daarna voor ditzelfde gereduceerde tarief je standaard leskaart blijven kopen. 

Informatie of aanmelden:
Aanmelden gaat via de website van de Gemeente Tilburg www.tilburg.nl/meedoenregeling