‘We believe every person can discover, explore, unleash and enhance their individual potential to live a fulfilling and meaningful life
by engaging their senses and listening to their bodies.’

Debbie Rosas – Co-creator and founder of Nia


De grondleggers van Nia

De grondleggers van Nia zijn Debby Rosas Stewart en Carlos AyaRosas. Debbie Rosas Stewart is sinds de oprichting van Debby’s studio, The Body Squad in 1976, een leidende persoonlijkheid in de fitnessbranche. Tien jaar lang was zij de abassadeur van de IDEA conferences (International Dance Exercise Association). Carlos was een professioneel tennisspeler. In 1982 Ontmoetten Carlos en Debbie elkaar. Niet lang daarna gingen ze samen aerobicslessen geven. Na drie maanden kregen ze twijfels over de heersende opvattingen binnen de fitness- en aerobicswereld. Een belangrijke en transformerende vraag die zij zichzelf stelden was: ‘Waar is het plezier?’. In de fitnesswereld was ‘no pain no gain’ (‘zonder pijn kun je niets bereiken’) de heersende overtuiging. Debby en Carlos zochten naar plezier in het bewegen en vonden dit in een expressieve dansles. Vanaf dat moment integreerde zij kleine veranderingen in hun lessen en stapten zij uit het traditioneel fitness paradigma. In 1983 trokken zij hun schoenen uit om verder te dansen op blote voeten. Dit jaar wordt dan ook gezien als het geboortejaar van Nia.
Zij beleefden en bestudeerden de gevechtskunsten, de helende kunsten en verschillende dansvormen. Dit alles leidden tot de creatie van een totaal vernieuwend en innovatief bewegings- en fitnessconcept, genaamd The Nia Technique.

Debbie en Carlos produceerden verschillende trainingvideo’s en dvd’s. Daarnaast schreven zij het artikel ‘Holistic Fitness’ in het trainingboek van de American fitness- and aerobicsassociation. Ook schreven zij het boek ‘The Nia Technique’. Hun persoonlijke en professionele ontwikkeling bestaat uit het bestuderen van anatomie, dans, gevechtskunsten, muziek, kunst en verschillende vormen van therapie, zoals energie- en helingswerk.

Debby woont in Portland, Oregon waar ook het hoofdkantoor van Nia is gevestigd. Carlos is in 2010 met pensioen gegaan. Op dit moment zijn er meer dan 2200 gecertificeerde Nia docenten in 45 verschillende landen.